Funkis Lamarka

Oppføring av arkitekttegnet murhus. Vi overleverte huset klargjort for innredningsarbeider. Våre utvendige arbeider: Gulvstøp, mur, puss, maling, vindusmontasje og taktekking, samt avretting av gulv.