Nordlandssykehuset Vesterålen

2012-2014: Byggherrestyrt prosjekt hvor vi hadde entreprisen på teglmuring på fasadene( 2700 m²), flis i korridorer og trappehus (ca 1700 m²), samt flytsparkling av gulv og fallbygging av våtrom (13 875 m²)