Blåbyhallen 2007

Her utførte vi mur-, puss- og flisarbeider, maling- og beleggarbeider.