Blåbrygga 2008

Maling og belegg, flis og pussing på luftet kleding.