Sortland Ungdomskole 2011

Her hadde vi muring, flislegging, maling og gulvbelegg.